Pendaftaran Paten

Pendaftaran Hak Paten

Pendaftaran Hak Paten

Pendaftaran Hak Patena. Tanggal, bulan dan tahun pendaftaran hak paten.<br> b. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mendaftarkan peten.<br> c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.<br> d. Nama dan alamat lengkap kuasa dari orang yang mendaftarkan hak paten apabila pendaftaran paten diajukan

Pendaftaran Paten