phone Phone
+6287876060289
close
menu

Pendaftaran Paten

Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan yang dilindungi adalah

Pendaftaran Hak Cipta